Concursuri - Târgul Mierii 2017


Cea mai bună miere

Reguli de participare

Art.1 Participanţi
1. Cea Mai Buna Miere - secţiune deschisă tuturor producătorilor apicoli din ţară - PERSOANE FIZICE
Participarea la această secţiune este gratuită.

Art.2 Categorii de concurs
Concursul se desfăşoară pe cinci categorii:
1.Miere de Salcâm
2.Miere de Tei
3.Miere Polifloră
4.Miere Specialitate(fâneaţă, pădure, rapiţă, coriandru, mentă, sânziene, zmeur, pomi fructiferi etc.).
5.Miere cremă(cristalizată)

Art.3 Fiecare participant poate înscrie o singură probă de miere lichidă, la una din primele patru categorii şi/sau o probă la categoria miere cristalizată.

Art.4 Probele de miere
O probă va conţine câte două borcane de miere pentru fiecare categorie.
Probele de miere vor fi ambalate în borcane de sticlă transparentă, de formă cilindrică, fără forme sau semne particulare, cu capacitate de 314ml (400gr. miere) sau 370ml (500gr. miere), însoţite de o coală de hârtie cu datele de identificare ale proprietarului (nume, prenume, adresa şi număr de telefon) şi categoria la care participă.

Fiecare participant va trimite poştal (sau aduce personal) probele de miere pentru fiecare categorie. Din probele primite un recipient va fi pus la dispoziţia juriului iar celălalt va fi depozitat ca probă martor, în caz de eventuale contestaţii.
Probele înscrise la concurs nu vor fi restituite proprietarilor.
Probele care conţin în afară de miere şi alte adaosuri nu vor participa la concurs.
Un sort de miere va fi jurizat numai în condiţiile în care la concurs, pentru acel sort, vor fi înscrise cel puţin două probe, depuse de persoane diferite.
Termen limită de primire a probelor sâmbătă 24.02.2017 ora 8.30.

Art.5 Caracteristici organoleptice
Caracteristicile organoleptice urmărite la aprecierea probelor de miere vor fi: aspectul, mirosul şi gustul.
-aspectul cuprinde culoarea, transparenţa (pentru probele de miere lichidă), omogenitatea,prezenţa particulelor în suspensie.
-mirosul dă informaţii despre origine, puritate, complexitate şi tipicitate
-gustul are ponderea cea mai mare şi cuprinde senzaţii legate de consistenţă, complexitate gustativă şi aromele decelate în post gust şi retronazal.

Membrii comisiei şi rudele de gradul I nu au dreptul să participe la concurs.

Art.6 Distincţii
Pentru fiecare din cele trei secţiuni prevăzute la art.1 se acordă titlul:

"CEA MAI BUNĂ MIERE DE SALCÂM"- Târgul Mierii Câmpina 2017
"CEA MAI BUNĂ MIERE DE TEI" - Târgul Mierii Câmpina 2017
"CEA MAI BUNĂ MIERE POLIFLORĂ" - Târgul Mierii Câmpina 2017
"CEA MAI BUNĂ MIERE DINTRE SPECIALITĂȚI" - Târgul Mierii Câmpina 2017
"CEA MAI BUNĂ MIERE CRISTALIZATĂ" - Târgul Mierii Câmpina 2017
pentru proba de miere cu cel mai mare punctaj total obţinut pentru fiecare categorie în parte.
În cazurile de balotaj (punctaje totalizatoare egale), titlul se stabileşte prin tragere la sorţi în prezenţa membrilor comisiei de concurs şi propietarilor probelor de miere în cauză.
În cazul unor contestaţii acestea se vor rezolva de către comisia de concurs, în prezenţa contestatarului.
Organizatorul poate hotărî să acorde diplomă de participare fiecărui participant cu probe de miere la concurs, care a obţinut cel puţin calificativul SATISFĂCĂTOR; pe diplomă fiind trecute punctajul obţinut şi calificativul.

Art.7 Festivitatea de premiere:
Festivitatea de premiere, înmanarea diplomelor şi a medaliilor pentru concursul "CEA MAI BUNĂ MIERE" vor avea loc la Intâlnirea apicultorilor din data de 25.02.2017.

Premiile pentru locurile I la concursul Cea Mai Buna Miere sunt oferite de
APIS Blaj